Specialista na pronájem pracovních plošin
Zpět
Autoplošiny

Lanový most a MAN TGM 4x4 Wumag WT450

Účastnili jsme se kontroly závěsů ocelových lan (2 x 14 dvojic), které nesou 192 metrů dlouhé zavěšené pole. Podívejte se na Lanový most z jiného pohledu, než je ten, který máte při průjezdu autem.

Lanový most na Jižní spojce

Stavba byla projektovaná v letech 1991 až 1993 a s výstavbou se začalo 1996. Ke zprovoznění došlo o rok později. Z technického hlediska jde o „zavěšený most“ , konstrukce, tedy mostovka je zavěšena na lanech na jednom, či více masivních pylonech. V tomto případě se jedná o přemostění v délce 400 metrů z čehož celých 192 metrů je zavěšené pole nesené 2 x 14 dvojicemi masivních ocelových lan. Most tvoří 9 polí, dvě jsou zavěšená na celobetonovém pylonu.

Kontrola mostů

Pro kontrolní a inspekční práce na pod mostem, na boku mostovky, ale právě třeba i na pylonech nesoucích mostovku máme vhodné stroje. Objevte sortiment

  1. inspekčních lávek pro ustavení na mostovce
  2. autoplošin pro ustavení na mostě, ale i pod ním
  3. samohybných dieselových strojů, které zajistí pohodlný přístup k mostovce z míst pod mostem.

MAN TGM 4×4 Wumag WT450

Na fotografiích z Lanového mostu vidíte autoplošinu s nástavbou WUMAG WT450, která umožní

  • práci ve výšce až 45 m
  • negativní dosah více než 5 m (dosah pod úroveň podvozku)
  • variabilní ustavení s roztažením opěr pouze na jednu stranu, případně s pouze částečně roztaženými opěrami (výrazně sníží nároky na prostor pro ustavení stroje)
  • zatížit pracovní koš až 600 kg
  • využití držáků deskového materiálu na pracovním koši (transport skleněných tabulí, solárních panelů)

Mohlo by vás zajímat