Specialista na pronájem pracovních plošin
Použití

Pronájem  Pracovní plošiny – autoplošiny, Diesel/400V, Exteriér, Instalace billboardů a reklamních plachet