Specialista na pronájem pracovních plošin
Použití

Pronájem  Pracovní plošiny – přívěsné, Akumulátorové, Exteriér, Údržba a prořezání zeleně