Specialista na pronájem pracovních plošin
Použití

Pronájem  Pracovní plošiny – přívěsné, Exteriér, Instalace billboardů a reklamních plachet