Specialista na pronájem pracovních plošin
Použití

Pronájem  Pracovní plošiny – přívěsné, Instalace billboardů a reklamních plachet