Specialista na pronájem pracovních plošin
Pracovní výška
Terén
Použití
Nově
Typ pronájmu

Pronájem  Speciální pracovní plošiny

Maximální pracovní výška, terénní speciál, minimální průjezdná šířka, pásový podvozek, speciál na prořez zeleně v obtížném terénu a více. Speciální stroje pro speciální využití.