Specialista na pronájem pracovních plošin
Použití

Pronájem  přívěsné, Instalace billboardů a reklamních plachet