Specialista na pronájem pracovních plošin
Zpět
Mostní prohlížečky, Autoplošiny

Inspekce Radotínského mostu pomocí plošiny Palfinger P370KS

Jsou dvě možnosti, jak se dostat ke spodní a boční části mostní konstrukce. První možností je přístup shora, druhou možností pak ze země za použití pracovní plošiny.

Kontrola mostu a pracovní plošiny

Obě řešení, tedy jak využití mostních prohlížeček, tak přístup k mostovce s pomocí pracovní plošiny, mají své výhody. Inspekční lávka poskytuje více prostoru pracovníkům, umožní plynulý pohyb po mostní konstrukci a tím pádem často i snazší realizaci inspekce. Jaké jsou ale výhody použití pracovních plošin?

  • nedochází k omezení provozu na mostě
  • lepší možnost kontroly mostních pilířů (inspekční lávka často neumožní pohyb po celé výšce – limitem je tzv. „hloubka spuštění“ – např. u MOOG MBI 140 je to 9,5 m)
  • pronájem plošiny bývá z hlediska ceny přijatelnější (ovšem je i množství případů, kdy se vyplatí právě mostní prohlížečka – vyšší efektivita práce)
Kontrola Radotísnkého mostu a MAN TGM 4×4 Palfinger P370KS

A co je potřeba k tomu, abyste mohli pro inspekční, nebo drobné renovační práce na na spodní, nebo boční části konstrukce využít pracovní plošinu? Stroj pod most musíme dopravit. Ať je to některá z autoplošin, nebo se jedná o dieselové samohybné stroje, které transportujeme na speciálních odtahových vozech. Záleží také na terénu a podkladu. Obecně platí, že velká svažitost terénu, nebo přílišné nerovnosti a nestabilní povrch plošinám nesedí. Naši zkušení zástupci však dokážou doporučit vhodný stroj pro danou aplikaci. Ať už na základě osobní prohlídky, nebo dle vašeho popisu, případně doložených fotografií.

Radotínský most a MAN TGM 4×4 Palfinger P370KS

Kontrola uložení mostovky a odvodu přebytečné vody probíhala na části mezi Berounkou a ulicí Výpadová. V rámci této sekce stavby bylo potřeba pracovat ve výšce přibližně až 28 metrů. Vzhledem k dostatčným dosahům byl vybraný stroj MAN TGM 4×4 Palfinger P370KS. Ostatně volba se osvědčila i z hlediska subjektvní jistoty při práci, bylo poměrně větrno a nástavby Palfinger jsou známé svou robustní konstrukcí a minimem nepříjemných pohybů.

Celý Radotínský most je dvojicí mostních staveb překlenující údolí Vltavy a Berounky. Provoz na mostě byl zahájen v září roku 2010 a stavba je považována za nejdelší most v České republice. Každý den po mostě přejede okolo 100 tisíc vozidel.

Mohlo by vás zajímat