Specialista na pronájem pracovních plošin
Zpět
Pracovní plošiny

Zakázané manipulace s našimi stroji

Některé pracovní postupy dokáží naše stroje zásadně poničit. Přečtěte si prosím jaké jsou zakázané manipulace, čemu se opravdu vyhnout a co naopak nezanedbat.

Poškozený Haulotte Compact 12 DX II po zakázané manipulaci

Ze stroje je ZAKÁZÁNO:

  • provádět abrazivní technologie – zejména tryskání betonu, tryskání vodou, tryskání pískem
  • nanášení nátěrů stříkáním
  • řezání materiálu za pomoci řezacích pil na bázi vody
  • provádět čistící práce za použití kyselin, agresivních chemikálií a podobně
  • při svařování je ZAKÁZÁNO používat stroj jako pomocný pól (-/+)
Zakázané manipulace se SICO stroji

Výše uvedené zakázané technologie se rovněž nesmějí používat ani v bezprostřední blízkosti našich strojů, aby důsledkem toho nemohlo dojít k žádnému zasažení či poškození.

Když nám vrátíte stroj poškozený nesprávnou, nebo dokonce zakázanou manipulací, znamená to pro naše servisní oddělení mnohdy spoustu vynaloženého úsilí a finančních prostředků, abychom stroj dali do odpovídajícího stavu pro další zákazníky. Tyto opravy vám budeme nuceni vyfakturovat, jelikož zodpovědnost přebírá po celou dobu zápůjčky objednatel. Doporučujeme přečíst naše Všeobecné podmínky pronájmu, především výše zmíněného týkající se body 2, 3 a 4. Najdete je tady: Rámcová smlouva (sico.cz)

Pronajaté stroje používejte v souladu s návodem k obsluze. Stroj smí obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří mají platné OSVĚDČENÍ a OPRÁVNĚNÍ k obsluze pracovní plošiny, dodržují bezpečnostní předpisy stanovené pro obsluhu stroje a jsou zaškoleni pro práci na stroji.

Školení potřebné pro práci se zdvihacími zařízeními pro vás rádi zajistíme. Podívejte se, jak školení probíhá a jak se na něj přihlásit.

OSVĚDČENÍ a OPRÁVNĚNÍ k obsluze pracovní plošiny, Školení SICO RENT s.r.o.

Provoz akumulátorových i dieselových strojů má svá pravidla. Jak nabíjet akumulátorový stroj a jak často startovat dieselovou plošinu, jak chránit před případným zašpiněním a poškozením, to se nejlépe dočtete pod bodem číslo 3 našich Všeobecných podmínek pronájmu.

Děkujeme.

Mohlo by vás zajímat