Specialista na pronájem pracovních plošin
Použití

Pronájem  Pracovní plošiny – přívěsné, Interiér, Instalace billboardů a reklamních plachet