Specialista na pronájem pracovních plošin
Zpět
Práce na VN, VVN a ZVN, Pracovní plošiny

Ochranná pásma elektrických venkovních vedení VN, VVN a ZVN

Definice ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. k zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob a minimální bezpečné vzdálenosti pro pohyb pracovních plošin dle ČSN EN 50110-1.

Mohlo by vás zajímat