Specialista na pronájem pracovních plošin
Zpět
Práce na VN, VVN a ZVN, Autoplošiny

Provozní podmínky pro práci na vysokém napětí

Pracovní plošina GSR B220TJ na automobilovém podvozku Mercedes-Benz Atego 4×4 je vybavena izolovaným pracovnám košem a dvojitou izolací výložníku dle VDE-DIN 0682.

POZOR
Plošina se smí používat pouze pro práce na napětí do max. 1 000 V AC 50 Hz (střídavé napětí) a 1 500 V DC (stejnosměrné napětí) s dodržením příslušných bezpečnostních varování.

Při práci prováděné z pracovního koše na vedeních a součástech pod napětím je bezpodmínečně nutné dodržet následující provozní podmínky:

  • při práci je potřeba dodržovat evropské směrnice a národní předpisy pro práci na částech pod napětím
  • před použitím plošiny pro práce na napětí je vždy nutné zkontrolovat čistotu všech izolátorů, odstranit případné nečistoty – zvláště tuky (odmastit povrch izolátorů) a případně odstranit námrazu
  • k zařízením, ze kterých je prováděna práce pod napětím, nesmí být připojeno žádné další elektricky vodivé spojení vedoucí z pracovního koše k jiným částem pracovní plošiny a na zem – POZOR NA SPUŠTĚNÍ A DOTYK MONTOVANÝCH KABELŮ
  • lze používat pouze schválené izolované nářadí do 1 000 V AC 50 Hz a 1 500 V DC
  • POZOR: plošina je vybavena JIB ramenem – práce pod napětí je možné provádět z pracovního koše pouze tehdy, pokud je JIB rameno zdvihnuté tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu obsluhy v koši s povrchem JIB ramene (JIB ve vodorovné rovině). Důvodem je snížení nebezpečí přemostění izolace koše dotykem JIB ramene obsluhou. K přemostění nesmí při práci na napětí dojít ani nářadím a jinými vodivými předměty z koše ani ze země osobami nacházejícími se v okolí plošiny
  • při práci pod napětím je zakázáno personálu ze země podávat či přebírat nářadí a materiál od obsluhy z koše a opačně
  • při práci pod napětím je zakázáno personálu ze země vystupovat na ložnou plochu a střechu podvozku, aby nemohlo dojít k přemostění podvozku (podstavce) a střední izolované části (výložníku). Personál ze země se při práci na napětí nesmí zdržovat ani dotýkat podvozku
  • plošina je vybavena uzemňovací svorkou – v případě činnosti v okolí VN se doporučuje podvozek přizemnit

Mohlo by vás zajímat